te invit la CATEHEZĂ: Despre ALEGERE

Publicat pe Actualizat pe

ALEGEREA unui soț/unei soții

     Sunt fericit/ă de mine. Alte lucruri, persoane, momente sau situații sunt pentru mine experiențe care pot să-mi ofere momente de bucurie sau de tristețe. Învăț din experiențele trecătoare și trăiesc pe cele care sunt eterne precum a iubi, a ierta, a ajuta, a înțelege, a accepta, a consola.
(C5_1)Sunt persoane care zic: „Astăzi nu pot să fiu fericit pentru că sunt bolnav, pentru că nu am bani, pentru că e cald, pentru că e foarte frig, pentru că cineva m-a jignit, pentru că o persoană nu mă mai iubește, pentru că nu știu să mă pun în valoare, pentru că soțul meu/soția mea nu e cum speram, pentru că fiii mei nu mă fac fericită, pentru că prietenii mei nu mă fac fericită, pentru că slujba mea este mediocră” și așa mai departe.
Iubesc viața pe care o am nu pentru că ar fi mai ușoară ca a altora, ci pentru că am decis să fiu fericită ca și persoană și sunt responsabilă de fericirea mea.
Când îl eliberez pe soțul meu/o eliberez pe soția mea sau pe oricare altă persoană de această obligație, îi ușurez de greutatea de-a mă purta pe umerii lor. Viața fiecăruia devine mult mai lejeră.
Să nu lași în mâinile nimănui o responsabilitate așa de mare precum susținerea fericirii tale! Fii fericit, chiar dacă e cald, chiar dacă ești bolnav, chiar dacă nu ai bani, chiar dacă cineva te-a rănit, chiar dacă cineva nu te iubește.

VINERI, DUPĂ SFÂNTA LITURGHIE DE SEARĂ

Anunțuri

Hramul Parohiei

Publicat pe

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Și zid de mântuire,
Privirea-ți adorată
Asupră-ne coboară,
O, Maică Preacurată
Și pururea fecioară,
Marie!

Noi, ce din mila sfântului
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor;
Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce clară,
O, Maică Preacurată
Și pururea fecioară,
Marie! (M. Eminescu)

te invit la CATEHEZĂ: Despre ATRACȚIE (4)

Publicat pe

Atracția sexuală fizică

Atracția sexuală fizică (C4)Iubirea conjugală este iubire a minţii, adică legătura de stimă reciprocă care permite soţilor să realizeze o armonie deplină în acest vast câmp de interese care este viaţa de căsătorie.

Iubirea conjugală este şi iubire a inimii, afectuoasă, gingaşă, exclusivă şi, în fine, iubire a trupului, prin care unul altuia îşi aduc o mare bucurie în completa dăruire de sine, făcând din doi un singur trup (Ef 5,31) şi chemând la viaţă copilul, rod al iubirii lor.

VINERI, DUPĂ SFÂNTA LITURGHIE DE SEARĂ

Duminica a XI-a de peste An, A

Publicat pe Actualizat pe

          EVANGHELIA
          Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, i-a trimis.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,36-10,8
În acel timp, văzând mulţimile, lui Isus i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite, ca nişte oi care nu au păstor. 37 Atunci le-a spus discipolilor săi: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul lui!” 10,1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece, poruncindu-le: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor! 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Mergând, predicaţi, spunând: «S-a apropiat împărăţia cerurilor». 8Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli! În dar aţi primit, în dar să daţi!”

Cuvântul Domnului

          JESUS-1024x563Ceea ce Mântuitorul spunea acum 2000 de ani, este valabil și astăzi sau, mai ales, astăzi: „secerișul este mare”, iar nevoia de lucrători este și ea mai mare ca niciodată. Cerându-i Domnului să trimită lucrători în secerișul său, trebuie, în același timp, să ne întrebăm cu privire la rolul fiecăruia dintre noi în cadrul acestui seceriș. Asta nu este o chestiune care îi privește numai pe preoți și pe persoanele consacrate. Isus, când spunea cuvintele din pericopa evanghelică de astăzi, chiar nu vorbea pentru preoți sau consacrați, pentru că știm că încă nu apăruseră aceste categorii de persoane, ci vorbea fiecăruia dintre urmașii săi – fiecăruia dintre noi, cei care am fost botezați. Fiecare dintre noi este chemat să fie un secerător. Fiecare dintre noi poate ajunge într-un colț al secerișului care nu este accesibil nimănui altcuiva. Includem aici familia proprie, vecinii, colegii de muncă, dar și alte persoane care apar în viețile noastre. S-ar putea ca eu să fiu singura persoană care îl aduce pe Isus cu puterea sa de vindecare și compasiunea sa în viețile acestor persoane.

 

Preasfântul Trup și Sânge al lui Isus Cristos

Publicat pe

Iată pâinea îngerească, hrană-n valea pământească
pentru vrednicii creştini, nu de aruncat la câini.
În figuri el ni s-arată: Isaac cel jertfit de tată,
mielul cel nevinovat, mană ce-n pustiu s-a dat.

Bun păstor, Isuse bune, ca pe-a tale oi tu du-ne
spre livezile cereşti, unde milostiv domneşti.
Şi la masa ta regească, ochii noştri te-ntâlnească:
cu toţi să ne veselim, pe vecie-ai tăi să fim!

Sărbătoarea sfântului Anton de Padova

Publicat pe Actualizat pe

Binecuvântarea copiilor, a crinilor, a hainelor și alimentelor

„De Sfântul Anton din Padova, atât de îndrăgit de catolici, multora le place a grăi cu mare condescendenţă de nu şi cu ironie. Sfântul care-ţi găseşte cheile pierdute şi căţelul rătăcit! Câtă orbire şi pripită răutate în acest fel de a judeca! …Nu mă sfiesc să-l admir pe Sf. Anton din Padova şi ca ocrotitor al oamenilor umili necăjiţi şi ca sprijin întru găsirea unor lucruri care în anumite împrejurări şi pentru anumiţi oameni (bătrâni, bolnavi, însinguraţi, prigoniţi) pot lua o importanţă covârşitoare. Pierderea cheilor casei, ce chin şi ce necaz pentru un bătrân sărac, pentru un neputincios, un neajutorat… Pierderea câinelui iubit pentru omul lipsit de orice prieten, ce nefericire! Există dureri ne-măreţe, ne-tragice, există năpaste caraghioase, necazuri sâcâitoare şi boli care nu ucid, însă otrăvesc viaţa pătimitorului: oare nu şi acestea se cade a fi luate în seamă?

În nesfarşita-i bunătate, Sf. Anton nu se ruşinează a le veni neîntârziat în ajutor. E un act de curaj, căci implică sfidarea neroziei şi nepăsării faţă de suferinţe foarte reale deşi lipsite de fală. Bunul, modestul, grijuliul Sfânt Anton!”. (Nicolae Steinhardt, „Dăruind vei dobândi” – Sfinți și oameni iubiți)

Zilele Copilului

Publicat pe Actualizat pe

Activități destinate copiilor organizate

la nivel parohial (1 Iunie) și diecezan (3 Iunie)