Activități

Hramul Parohiei

Publicat pe

Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalță-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Și zid de mântuire,
Privirea-ți adorată
Asupră-ne coboară,
O, Maică Preacurată
Și pururea fecioară,
Marie!

Noi, ce din mila sfântului
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor;
Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce clară,
O, Maică Preacurată
Și pururea fecioară,
Marie! (M. Eminescu)

Preasfântul Trup și Sânge al lui Isus Cristos

Publicat pe

Iată pâinea îngerească, hrană-n valea pământească
pentru vrednicii creştini, nu de aruncat la câini.
În figuri el ni s-arată: Isaac cel jertfit de tată,
mielul cel nevinovat, mană ce-n pustiu s-a dat.

Bun păstor, Isuse bune, ca pe-a tale oi tu du-ne
spre livezile cereşti, unde milostiv domneşti.
Şi la masa ta regească, ochii noştri te-ntâlnească:
cu toţi să ne veselim, pe vecie-ai tăi să fim!

Sărbătoarea sfântului Anton de Padova

Publicat pe Actualizat pe

Binecuvântarea copiilor, a crinilor, a hainelor și alimentelor

„De Sfântul Anton din Padova, atât de îndrăgit de catolici, multora le place a grăi cu mare condescendenţă de nu şi cu ironie. Sfântul care-ţi găseşte cheile pierdute şi căţelul rătăcit! Câtă orbire şi pripită răutate în acest fel de a judeca! …Nu mă sfiesc să-l admir pe Sf. Anton din Padova şi ca ocrotitor al oamenilor umili necăjiţi şi ca sprijin întru găsirea unor lucruri care în anumite împrejurări şi pentru anumiţi oameni (bătrâni, bolnavi, însinguraţi, prigoniţi) pot lua o importanţă covârşitoare. Pierderea cheilor casei, ce chin şi ce necaz pentru un bătrân sărac, pentru un neputincios, un neajutorat… Pierderea câinelui iubit pentru omul lipsit de orice prieten, ce nefericire! Există dureri ne-măreţe, ne-tragice, există năpaste caraghioase, necazuri sâcâitoare şi boli care nu ucid, însă otrăvesc viaţa pătimitorului: oare nu şi acestea se cade a fi luate în seamă?

În nesfarşita-i bunătate, Sf. Anton nu se ruşinează a le veni neîntârziat în ajutor. E un act de curaj, căci implică sfidarea neroziei şi nepăsării faţă de suferinţe foarte reale deşi lipsite de fală. Bunul, modestul, grijuliul Sfânt Anton!”. (Nicolae Steinhardt, „Dăruind vei dobândi” – Sfinți și oameni iubiți)

Zilele Copilului

Publicat pe Actualizat pe

Activități destinate copiilor organizate

la nivel parohial (1 Iunie) și diecezan (3 Iunie)

 

Săptămâna Sfântă

Publicat pe Actualizat pe

Pe străzi prăfuite revii în cetate,
În sunet de gloată întâmpini mulțimea:
„Osana, Osana! Pășește împărate!”
Dar, Tu în priviri le descoperi
cruzimea…

Pe culmea de glorii pătrunzi în cetate,
Ca mâine să mori pe un lemn fără vină!
Așa e mulțimea cu gânduri spurcate:
Azi rege în slavă, iar mâine doar tină!

2016… (retrospectivă)

Publicat pe

Retrospectiva anului 2016 în Parohia „Inima Neprihănită a Mariei”, Roman

Noaptea de Crăciun. Concert: copii, tineri & adulți

Publicat pe Actualizat pe

Doamne, nimeni nu știe
cum s-o numească
pe Maica Ta!
Să o numim „fecioară”?
Iată, aici e Pruncul.
Să o numim „femeie”?
Dar ea nu a cunoscut bărbat.
Doamne, nici pe Maica Ta
nu o putem cuprinde cu mintea;
atunci cum să Te cuprindem pe Tine?
Cu adevărat, ea singură
Îți este Maică;
și soră, împreună cu toți;
și mireasă,
împreună cu toate inimile curate.
O, Frumusețe a Maicii Tale,
Tu Însuți cu toate podoabele
ai împodobit-o!

Încă înainte de a veni Tu,
ea mireasă Ți-a fost, după fire.
Și într-un chip suprafiresc
a zămislit, după
care ai venit Tu, Cel Sfânt.
Și fecioară a rămas,
născându-Te pe Tine
într-un chip prea sfânt.
Născându-Te, Maria
a dobândit și cele
ale femeilor nuntite:
mai presus de fire
a zămislit
și împotriva firii
sânul ei s-a umplut de lapte!
Dintr-odată ai prefăcut
pământul prea însetat
într-un izvor de lapte!
Purtându-Te pe Tine,
Munte prea mare,
Doamne, ușoară i-ai făcut povara!
Și Te-ai lăsat hrănit
ca să-i potolești foamea.
Și Te-a alăptat
pentru că așa voit-ai Tu: să-Ți fie sete.
Iar dacă Te-a îmbrățișat
pe Tine, Cărbunele aprins,
Doamne, sânul nu i l-ai stricat.
Minunată este Maica Ta:
Domnul intră în sânul ei
și se face rob.
Vine Cuvântul
și în sânul ei a tăcut;
Trăsnetul intră în sânul ei
și amuțește;
Păstorul vine
și, iată, în sânul ei
se face Miel
și dă glas născându-Se.

Căci sânul Maicii Tale, Doamne,
a răsturnat rânduielile:
Ziditorul a toate
a intrat bogat
și a ieșit sărac.
A intrat Cel Prea Înalt
și a ieșit umil;
A intrat Strălucirea
și a ieșit în veșmânt
vrednic de milă.
Iată, a intrat Cel Puternic
și în sânul ei
a îmbrăcat veșmântul fricii;
Dăruitorul tuturor
a venit să cunoască foamea.
Cel ce-i adapă pe toți
a venit să cunoască setea.
Gol și despuiat
a ieșit Cel ce-i îmbracă pe toți.
Binecuvântată fie porumbița
care a purtat pe Vultur
pentru noi.
Te lăudăm,
Doamne a toate,
Cel care faci să fie totul
atât de ușor!

& Delia & Cristiana & Seby