Duminica a XI-a de peste An, A

Publicat pe Actualizat pe

          EVANGHELIA
          Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, i-a trimis.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,36-10,8
În acel timp, văzând mulţimile, lui Isus i s-a făcut milă de ele, căci erau istovite şi părăsite, ca nişte oi care nu au păstor. 37 Atunci le-a spus discipolilor săi: „Secerişul este mare, însă lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul lui!” 10,1 Chemându-i pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le alunge şi să vindece orice boală şi orice neputinţă. 2 Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacob, fiul lui Zebedeu, şi Ioan, fratele lui; 3 Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu; 4 Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. 5 Isus i-a trimis pe aceştia doisprezece, poruncindu-le: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în cetatea samaritenilor! 6 Mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel! 7 Mergând, predicaţi, spunând: «S-a apropiat împărăţia cerurilor». 8Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi, alungaţi-i pe diavoli! În dar aţi primit, în dar să daţi!”

Cuvântul Domnului

          JESUS-1024x563Ceea ce Mântuitorul spunea acum 2000 de ani, este valabil și astăzi sau, mai ales, astăzi: „secerișul este mare”, iar nevoia de lucrători este și ea mai mare ca niciodată. Cerându-i Domnului să trimită lucrători în secerișul său, trebuie, în același timp, să ne întrebăm cu privire la rolul fiecăruia dintre noi în cadrul acestui seceriș. Asta nu este o chestiune care îi privește numai pe preoți și pe persoanele consacrate. Isus, când spunea cuvintele din pericopa evanghelică de astăzi, chiar nu vorbea pentru preoți sau consacrați, pentru că știm că încă nu apăruseră aceste categorii de persoane, ci vorbea fiecăruia dintre urmașii săi – fiecăruia dintre noi, cei care am fost botezați. Fiecare dintre noi este chemat să fie un secerător. Fiecare dintre noi poate ajunge într-un colț al secerișului care nu este accesibil nimănui altcuiva. Includem aici familia proprie, vecinii, colegii de muncă, dar și alte persoane care apar în viețile noastre. S-ar putea ca eu să fiu singura persoană care îl aduce pe Isus cu puterea sa de vindecare și compasiunea sa în viețile acestor persoane.

 

Reclame