Trupul și Sângele Domnului, A

Publicat pe Actualizat pe

          EVANGHELIA
          Trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,51-58
În acel timp, Isus le-a zis iudeilor: „Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii”. 52 Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: „Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” 53 Dar Isus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. 54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. 55 Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. 56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. 57 Aşa cum m-a trimis Tatăl, care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. 58 Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri şi au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.

Cuvântul Domnului

          CorpusDominiCând Isus ne-a oferit Trupul și Sângele său în Joia Sfântă și când ne oferă Trupul și Sângele său la fiecare Sfântă Liturghie, el ne oferă jertfa totală de sine adusă Tatălui său. „Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Aceasta potirul sangelui meu, al noului și Veșnicului Legământul, care, pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor până la sfârșitul veacurilor”. Când primim Sfânta Împărtășanie, acolo este prezent Isus care ca Slujitor al Domnului, prin sacrificiul său total, ne-a salvat pe toți. Și asta aici și acum. Fragmentul evanghelic de astăzi confirmă acest lucru: „Cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică”. În prezența reală a lui Isus din Euharistie îl primim pe Cristos salvarea poporului său.

Reclame